The Blue Spot

Punkten där vi väljer hur vi vill uppleva en känsla, tanke eller situation

 

 

 

 

 

 

 


EGO

KÄRLEK

 

Speciell relation

Tar kärlek och energi

Helig relation

Ger Kärlek och energi

Villkorlig kärlek

Skapar seperation

Villkorslös Kärlek

Skapar närhet

Rädsla

Kontroll

Ha rätt

Färdigt lyssnande

Dominera

Tycka, döma, bedöma

Aggresion

Ångest o oro

SKULD

 

Ger en cirkel av rädsla och skuld

 

Skapar blockeringar och begränsar oss

10 Karaktärsdrag att utveckla

Tillit

Ärlighet/Hederlighet

Tolerans

Vänlighet/Mildhet

Glädje

Försvarslöshet

Generositet

Tålamod

Trofasthet

Vidsynthet

 

Ger Frid och Evigt Liv

För att göra nytt val av väg kan detta bara ske i sanning om vi går tillbaka till ”Punkten” och där gör ett nytt val.