Inte är vi väl dummare än en gås?

 

 

 

Fakta: Varje fågel flaxar med sina egna vingar, men genom att flyga i V-formation ökar flocken effektiviteten och räckvidden med hela 75% jämfört med om varje fågel flög ensam.

 

Lärdom: Människor som arbetar mot ett gemensamt mål och med en känsla av samhörighet, kommer dit dom vill både snabbare och lättare eftersom de förlitar sig på, och får draghjälp av, varandra

 

 

 

Fakta: Så snart en gås faller ur formationen återtar den sin plats så fort som möjligt för att kunna dra nytta av lyftkraften från den framförvarande gåsen. Att flyga ensam är inte bara tråkigt, det innebär dessutom ett ökat luftmotstånd.

 

Lärdom: Om vi har lika mycket sunt förnuft som en gås stannar vi bakom de som är på väg dit vi vill. Accepterar och ger den hjälp som kan behövas.

 

 

 

Fakta: När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås tar täten

 

Lärdom: Det lönar sig att turas om och ta de svåra arbetsuppgifterna. Liksom gässen är människor beroende av varandras unika mix i form av förmåga, talang och resurser.

 

 

 

Fakta: Gässen i formationen ropar bakifrån för att heja på de i täten så att de håller farten.

 

Lärdom: Vi måste se till att våra rop från de bakre leden är uppmuntrande och inte tvärt om. I en grupp med ett uppmuntrande klimat blir slutresultatet bättre.

 

 

 

Fakta: När en gås blir sjuk, skadad eller rent av skjuten, lämnar två andra gäss formationen och följer sin kompis nedåt för att skydda och hjälpa. De stannar hos honom tills han dör eller kan flyga igen. Först därefter färdas de vidare igen.

 

Lärdom:  Om vi hade lika mycket förstånd som gässen stöttar vi våra vänner i medgång och finns vid deras sida i motgång.

 

 

 

 

Vi har faktiskt en hel del att lära från dom kloka djuren eller…………………