Sensi-2
Behandlar bort mögel av olika sorter. Samt känslighet för damm.

Behandlar bort bl a alternaria alt, aspergillus fum, cladosporum fulvum,
penicillium notatum, aa 2 pg, Lactos 

Dosering:
Stor häst 1 msk dagligen
Liten häst 1 tsk dagligen

Svamp-mögelförekomst ger ofta störning i mage-tarmflora, varför komplettering med Formula 11
oftast behövs för att återställa florans och magens funktion. Vid längre tids problem och vid
träning kan följdproblem uppstå som kan föranleda även andra kompletteringar. Särskilt svartmögel skapar gifter
som är förgiftande och i vissa fall kan vara dödligt.

Förpackning:
Pulver 800 gr, 590:-. Pulver 5 kg, 2055:-
Hållbarhet 5 år i oöppnad förpackning.
Vid användande av storpack kan med fördel överföras förbrukning för 1-2 veckor, i mindre
förpackning för att undvika onödig fukt i storpacken vid ofta öppnande.