HBM   Hyper-Bio-Mineral

Dosering fysiskt 3 x 2 tabletter per dag, psykiskt / själ 3 tabletter per dag.

Lämplig kur 3 veckor:

3 tabletter i 4 dagar
3 dagar paus
3 tableter i 4 dagar
3 dagars pause o.s.v  

Behandling häst, preparat i pulver om förpackning av 400 gr
Dosering häst mh 150-160 cm, 60 gr per dag delat på 2-3 ggr


Bioplasma. Innerhåller alla 12 salterna, tages när inga specifika problem finns, förebyggande.

HBM 1. Calcium Fluoratum D12. Bind o stödvävnad, benstomme o tandemalj, 
känsliga tänder, karies. Förhårdnader, rörelseinskränkning. Osteoporos, artros, öronsusningar. 
Valkar, åderbrock, hemoröjder. Muskulatur och senor, excem, ärrbildning, vid dåligt läkande sen och ledband.
Uterusmyom, disharmoni i hormonsystem(spec i bukspottkörtel och sköldkörtel)
Psyket
: Motvilja till förändringar, anpassnings svårigheter, oresonlig, inre o yttre stelhet. 
Självförtroende. Irritation-ilska stor inre oro.
Själen:
Ansvarstagande, ogrundad ångest. 
Chakra: Solaplexus

HBM 2. Calcium phosphoricum D6. Uppbyggande och stärkande medel, äggvitebildande. 
Blodbildande, celldelning, Rekonvalecens efter sjukdom, bygger upp benstommen. 
Sömnstörningar, oro i benen. Väderkänslighet, Starka svettningar, mjäll, revorm. 
Nervösa hjärtbesvär. Vid protein i urin, tillväxt störningar, vid felställning på föl, 
vid problem med koagulering av blod. stimulerar cellens uppbyggnad. Benbrott.
Psyket:
Modfälld inlärningssalt, fort utmattad. Förtroende, inre ledning, 
mod fatta beslut o avsluta projekt. Stärker nerver. Lätt irriterad-överkänslig. 
Själen:
Begär efter ättika. Bristande tillit till andlig vägledning. Bron mellan kropp o själ, . 
Chakra: Rotchakra

HBM 3. Ferrum phosphoricum D12. ”Akut medel” akuta infektioner, 
alla akuta inflamationer, feber, blödningar, järnbrist, bränd av solen, benägenhet för träningsvärk, 
kronisk trötthet, högersidiga besvär. Främjar läkning av sår, förbättrar muskelfunktionen.
Har god verkan på slemhinnor, främjar att vätskor flyter-bra rening. 
Läker ut kroniska problem-spec infektioner.
Psyket.
Bristande acceptans, skydd mot energiläckage, höjer motståndskraft, 
saknar modet att tillåta fantasier o leda. Nervös "tävlingshästar", het på gröten.
Själen.
Begär efter kaffe, kan inte prata om sådant som trycker, 
Hetsigt sinnelag ”trycket” går inte ner, fokuserad på vardagen o nuet. 
Chakra: Hjärtchakra

HBM 4. Kalium chloratum D6. Utsöndrings o körtelsalt, saltet för den andra 
inflammations fasen, slemhinnor, avgiftning, blodförtunnande, snuva med täppt näsa, 
störningar med vitaktiga utsöndringar, olika sorters svullnader, benägenhet för vårtor, 
stelhet i leder. Mot allergier, blodrening. Bra för utbytet av näring-slaggprodukter.
Vid vit seg utsöndring. Ej vid röd-het inflammation men känns hård.
 
Psyket:
 Extremt känslig, trög, likgiltig, för ökad känslighet, hypokondriker, ökat eget ansvar, 
själkännedom, ”offer känsla”. 
Själen:
Begär efter mjölk eller surt. 
Offer för omständigheterna. ”testa vilka störningar man orsakar andra” 
Chakra: Rotchakra

HBM 5. Kalium phosphoricum D6. Antisepticum, svåra tärande sjukdomar, 
saltet för den som inte klarar kraven på sig, extrem påfrestning, muskelsvaghet, ryckningar, 
sinnesrörelse påverkar magen / tarmen. Förhindrar cellsönderfall o cancer. 
Nerver, cellerna i rörelseapparaten. Viktigt för immunsystemet. 
Medlet för överansträngning både fysiskt och psykiskt. Vid feber över 39. Utsöndring som luktar ruttet.
Psyket.
Emotionellt akutmedel, depression, bekymmer torgskräck, nervös, gråtmild, vill ha tröst. 
Svårt att klara intellektuellt arbete, ljus i mörkret. Ovilja att lära sig nytt.
Själen.
Begär efter nötter, insikt i vidden av egen tankar, kontroll över tankar. 
Chakra: Öga, Kronchakra.

HBM 6. Kalium sulphuricum D6. Saltet för den tredje inflammationsfasen, leveravgiftning, 
honungsgula utsöndringar. Vaknar mellan 1-3 på morgonen. Nattlig hjärtklappning, klåda, 
reumatism. svårt att komma upp på morgonen, trött efter måltid, nybildning av muskelceller , 
mot träningsvärk, befäster verkan av andra salter, matsmältningsbesvär. Gul diaré, om föl har det
ge även till sto då hon troligen har bakterier i mjölken. Vid klåda, skorvig hud
Själen.
Begär efter bittert och frisk luft. Förlåter gammalt, ”lever i nuet”. Depressiv-nedstämd.
Stärker själförtroendet, vid sorg utan anledning, påskyndar tänkandet, drömmer om att falla. 
Chakra: Solarplexus

HBM 7. Magnesium phosphoricum D6. ”Akut salt”, kramp och smärtmedel t ex migrän
, huvudvärk, hicka. Syra- basbalansen, reglerar körtelutsöndring
en, bygger upp benstomme och tänder. Förbättrar sömnen, blodtryck och kolesterolsänkande, 
antiallergisk. Klumpkänsla i halsen, längtar efter kall dryck, hormonstörningar. 
Psyket.
 Egensinnig, humörsvängningar. Panikattacker, neuroser, 
känner sig jäktad, under press, släpper falskt rollspel,  
Själen.
Begär efter choklad. Man tvingar sig spela en roll som inte passar. 
Chakra: Solarplexus, Öga

HBM 7 HOT.

HBM 8.  Natrium chloratum D6. Utjämnar vätskebalansen, bortför tungmet
aller, känsla av sandkorn i ögat, påverkan från avgaser, benägenhet för herpes o pormaskar. 
Stödjer o reglerar saltsyran i magen, broskbildning i leder. 
Psyket.
Svårt för att göra sig gällande-få sin vilja fram, föga livsglädje, 
gråter men vill inte bli tröstad, grubbel hindrar sömnen, mardrömmar, disträ. 
Själen.
Begär efter salt,  jämvikt mellan ge o ta, läkande för terapeuter, 
finna meningen med livet, mot djup ledsenhet, livsglädje.  
Chakra. Sexualchakrat.

HBM 9. Natrium phosphoricum D6. Neutraliserar syraöverskott, understödjer nju
rarna sura svettningar, fett hår, öronflytningar / klåda. Dåligt läkande sår bensår. 
Stenbildningar.binder CO2 för uttransport, binder vinsyra, stimulerar njurar, 
stödjer fördelning av fettsyror, nervfunktion, nervmedel.. 
Psyket.
Kommunikationssvaghet, blir lätt sur, undertryckta aggressioner (blir jättesur) . 
Själen.
Begär efter sötsaker, mindervärdighets känsla, inga riktiga normer,dämpning av aggresion. 
Chakra. Solarplexus, Hjärtchakra.
 

HBM 10.  Natrium sulphuricum D6. Stimulerar ämnesomsättningen och cellavgiftingen, 
bukspottkörtel, lever, galla, tjocktarm, höjer aktivitet i njurar o blåsa. 
Stimulerar slemhinnor o nervceller att utsöndra. Diabetes 2.  Övervätskning, fotsvett huvudsvett. 
Trots tillräckligt med sömn trött mellan 9-11. Besvär ca 1 tim efter maten.  
Svårt att nattetid bli varm i sängen. 
Psyket.
Perfektionist, mycket ambitiös. Lite livsglädje, musik rör till
tårar, främjande av inre tillväxt-nya vägar, släppa perfektionism, äregirighet. 
Själen.
Begär efter bittert, kan släppa det förflutna, aktivt stimulera tillväxten. 
Chakra. Rotchakra, sexualchakrat.

HBM 11. Silicea D12. Nerv- lymf och bindvävsmedel, spröda naglar och sprött hår, 
avföring som fårlort, tinnitus, kliande fotsulor, kalla fuktiga händer o fötter, sätter i vrångstrupen. 
Underhåller funktion i nerver, absorberar blåmärken, ökar kroppslig motståndskraft. 
Psykte.
Svårt finna ord och säger fel, oförklarlig minskning av prestationsförmågan, 
får saker o ting om bakfoten. Ångest, lättskrämd, orolig. 
Själen.
Vill vara igång, ”visar ryggrad”, avskärmar sig, ”säger inte ja om man menar nej”, 
ok att be om hjälp, stärker stresstålighet, lugnar fixa idéer, lindrar känslighet mot ljud o ljus, 
koncentrationsförmåga. 
Chakra.  Solarplexus.

HBM 12. Calcium sulphuricum D6. Missbruka, avgiftningsmedel, kroniska sjukdomar, 
vanliga processer, abacesser, bölder, finnar, ringorm med tjockt gult sekret, kroniska 
varbildningar, fertilitetsproblem, utsöndrar gamla infektioner. Paradontos, 
blödande tandkött, brännande fotsulor.  
Psyket.
Missbruk, beslutsmedel, ”antingen eller”, önskar få barn, ofruktsam, ger energi, 
motverkar självdestruktiva beteénden, nya lösningar på gamla problem. 
Själen.
Kreativ, inte dömande, avskärmar sig. 
Chakra. Halschakra.

Kompletterings salterna HBM 13-27

HBM 13. Kalium arsenicosum. Nerv&krampmedel. Hud och slemhinnor. Klåda. Avmagring.
Psyket: Oro. Rigid världsbild. behov av rutiner.

HBM 14. Kalium bromatum. Nervöst betingade problem. Hud och lymfkörtlar. Reglerar sexualitet.
Psyket: Nervösa ströningar. Sömnstörningar. Oro/Rastlöshet. Konspirationsidéer.

HBM 15. kalium jodatum. Sköldkörtel och immunsystem. Slemhinnor. BT. SAD.
Psyket: Pessimism m sorgsenhet. Brusar lätt upp.

HBM 16. Lithium chloratum. Urinsyrediates. Nerver. Ögon. Ämnesomsättningssalt. Allergier.
Terapiresistens. Psyket: Humörsvängningar. Rädsla för fasta relationer. Aggressiv grundattityd.

HBM 17. Mangan sufluricum. Blod och slemhinnor. Ledbrosk. Antiallergisalt, subfertilitet,
immunförsvarsstimulerande. Psyket: Malplacerade känsloyttringar. Sarkastisk. Depressioner.
Självhävdelsebehov.

HBM 18. Calcium sulfuratum.Avgiftningssalt. varbildning. Lever och hud.
Psyket: Extrema idéer. Beroendetema. Storhetsvansinne.

HBM 19. Cuprum arsenicosum. Kramp kolik, immunsystem.Adipositas.
Psyket: Kontrollbehov. Känsla av att måste försvara sig. Sjuklig fixering vid regler.

HBM 20. Kalium aluminium sulfuricum. Nervsystemet, Gasbildning-Kolikproblematik.
blödningssalt.
Psyket: Rädsla för identitetsförlust. Utmattning, minnesproblem, demens, inlärn/konc svårighet.

HBM 21. Zincum chloratum. Nervsjukdomar. Ämnesomsättning, allergier, immunstimulerande.
Psyket: Upprepar frågor, Hypokondri, ord uppfattas som oljud. Vredesutbrott.

HBM 22. Calcium chloratum. Rekonvalecens. Kroniska problem. Tidigt åldrande.
Kroppsvikts reglerande, katarrer, skelett, lymfsystem, barns utveckling.
Psyket: Livsleda. Mardrömmar. Sömngångare. Nedstämd. Tjurskallig. Minnessvårigheter.

HBM 23. Natrium bicarbonicum. Utsöndringssalt. Slagg och syranedbrytande.
Ämnesomsättningsaktiverande. Diabetes typ-2.
Strak motvillighet mot personer/grupper. Musik gör dom gråtmilda.

HBM 24. Arsenicum jodatum. Allergier. vätskande excem. Resorberande vid exsudat.
Slemhinnor. Lungsjukdomar. Sköldkörtel. Ämnesomsättning.
Psyket: Önskan/tendens att skada sig själv. Besvikelse.

HBM 25. Aurum chloratum natronatum. Kroniska sjukdomar utan feber. Kvinnomedel.
Rytmreglerande. Melatoninbildande.
Psyket: Otålighet. Våldsamt humör. Går i sömnen.

HBM 26. Selenium. Cellstärkande. Diabetes mellitus typ-2.
Psyket: Depressioner. Glömska, melankoli. Ord anv fel.

HBM 27. Kalium bicarbonicum. Ätbroms. Ämnesomsättning. Slemhinnemedel. Diabetes.
Lever och blodkärlsstärkande.
Psyket: Uppmärksam på detaljer. Motvilja mot sitt arbete, men utför det ändå. Ensamvarg.