Energimedel.
Enkelmedel, s.k mineralsalter. Burk med piller 30 gr. 
Räcker till behandling av människa ca 6 veckor, häst ca 4 veckor för 225:-

Medlen används för att skapa energi och balans i organ och system.
Genom att återställa eller förstärka informationen.
Energi är en grundförutsättning för att en kropp skall kunna utföra det som önskas.
Dessa tretton medel har använts med stor framgång sedan 1948, när det gäller att skapa
en energimässig balans i människor och djur. Behov testas fram utifrån ex ett hårprov,
där varje ämne har sin specifika betydelse och funktion i kroppen.
Återställer och normaliserar energin även i chakran och aura.

Ämne                    Funktionsområde

Aurum met.        Blod-Hjärta
Argentum nitr.    Njurar-blåsa
Platinium            Kön, hormonsystem
Mercurius sol.    Överskott av kvicksilver, oftast i körtlar
Plumbum            Överskott av bly, lagras i muskulatur
Cuprum              Överskott av koppar i muskeltrådar / Brist på koppar
Aluminium           Överskott av aluminium i muskelhinnor / Brist på aluminium
Ferrum                Lever
Kali nitricum        Hjärtmuskelatur
Zincum                Neurologiska systemet, Hjärnans funktion och förmåga att skicka och ta emot information
Selenium              Neurologiska systemet, Nervutmattning
Magnesium phos  Neurologiska systemet, Nervsystemet
Natrium carb.       Mage och matsmältning