Kurs innehåll:

 

Morgan Strålman

 

Ögondiagnostik

Hästhälsa-utfodring

Inre organen

Virus, bakterier och infektioner, hormoner

Naturmedel, vitaminer, mineraler

Vanliga hälsoproblem och deras behandling

 

 

Anne Lindeblad

 

Hovdiagnostik-organkoppling-hovjournal

Förebygg hovrelaterade problem- genom hovens naturliga vinklar

Fallstudier med bilder

Hovmekanism-senor-muskler

Praktisk koll av hovar i rörelse, underifrån, utifrån och hovstatus

 

 

Anna Ericson

 

Identifiera problem

Visa behandlings bilder

Varför blir hästen sned-förebygga

Beteende störningar och hur man tolkar dessa

Sned ryttare-sned häst

Utrustning sadel och bett tillpassning

Fallstudier

Palpation

Rörelsestörningar

Hur kan jag själv se när hästen behöver hjälp tex snedheter

Uppbyggnad av häst med tömkörning

 

Kurs start torsdag 25/6-15 Samling kl 15-16

 

Pris 3795 kr inkl Eddy Bloms bok En Speciell Hästbok

Mat, logi och uppstallning av häst tillkommer.

 

 

Anmälan till Anna, sista anmälnings dag 10/6-15

 

 Anna Ericson, anna@stallvastergarden.nu   070-714 91 17 www.stallvastergarden.nu

 

Information

 

Anne Lindeblad, anne.lindeblad@telia.com   070-278 73 90 www.lindebladshastservice.se

Morgan Strålman, morgan.paradis@tele2.se   070-603 94 19 www.morganstralman.se