SENSI 1-3

ÖVERKÄNSLIGHET
När hästens tillstånd är i obalans, kan den bli känslig för olika substanser i omgivningen, så som
pollen, mögel-damm och insekter.
Det finns många bidragande orsaker: Ev. överutfodring: som kan ge förgiftning och mag-tarmproblem,
som i sin tur bidrar till nedsatt immunförsvar och därefter ger upphov till övekänslighet.

PRODUKT

SENSI - MEDEL

Förpackning

Pris inkl.moms

SENSI 1

Känslighet för mögel - gräs - pollen.

800 gr
5 kg

679:-
2356:-

SENSI 2

Känslighet för mögel - damm.

800 gr
5 kg

679:-
2356:-

SENSI 3

Känslighet för mygg - knott - geting.

800 gr
5 kg

679:-
2356:-

DOSERING:1tsk-1msk 2-3 ggr. per dag. En 800 gr burk räknas som en kur

http://ameproducts.se/AME_burkarSensi1-3n.gif