Välkommen till släkten Strålman.

Jag själv och alltför många med mig, har genom åren haft ganska bristfälliga kunskaper
kring vår släkt. Så för nästan 10 år sedan skickade jag brev till ett antal Strålman,
där jag bad dom skriva vad de visste. Mindre än hälften svarade..........men de andra gav
mig värdefull information i brevform. Några pusselbitar hittade jag sedan själv, men med
hjälp av Facebook fick det ny fart, tack vare de yngre generationernas dataintresse.
Just dessa yngre generationer blir ju fler och mycket spridda, vilket via FB gör det lättare att hitta
dom. Tack till Er alla som bidragit!

Den först kände "Strålman" föddes 1796-08-11.
På en ort som heter Amnehärad, det ligger nära Gullspång i nv hörnet av Västergötland.
Hans efternamn var då något annat, men fick sannolikt namnet Strålman i samband med
inskrivningen som soldat nr: 91 i Livregementets husarer, Valla kompani, Vad socken, Vaa rote.
Han hade vid sin bortgång 5 tjänsteår, vilket tyder på att han redan som 19 åring blev soldat.
Vad/Vaa ligger i nuvarande Tidan. Anders dog redan 1821-07-07 i "förkylningsfeber" och efterlämnade 
hustru Anna f.  Magnusdotter f-1799-10-05 och sonen Anders som föddes 1820-04-03. 
Smeby Backe och gårdar därunder och deras torp anges som boplatser för torparna Strålman 
under lång tid till slutet av 1800 talet. Detta ligger straxt väster om Hjälstad, Västergötland.

Som oerfaren "släktforskare" har jag gjort ett eget system i ett Windows Excel-dokument.
Kan tänka mig att inte alla har detta program, men vi löser det på någotvis isåfall.
Längst ner på dokumentet finns en del anvisningar som gör det lättare att leta i systemet.
Du rekommenderas att läsa detta först innan du går vidare
.
Filen är låst vilket innebär att du inte kan ändra i det. Detta är för att vi enbart ska ha en version,
som enbart jag kan ändra. Jag tar tacksamt emot information om bostadsort, nyfödda, avlidna, make/maka
och annat som kan vara av värde för släkten. Vilket jag uppdaterar filen med framöver.
"Annat" finns noterat i ruta för personen där det finns en röd markering i övre höger hörn.

Jag har en egen lista med personer som jag inte lyckats få in i systemet, om du inte hittar "någon" som passar in på Dig.
Så skicka mig ett mail med dina uppgifter, föräldrar o s v så kan vi hjälpas åt att komplettera, Tack!

SLÄKTRÄDET STRÅLMAN :klicka på den blå texten för att öppna exceldokumentet.