På gång just nu: 

Tre dagars kurs i hästhälsa för eget bruk, Öland
Program

 

NYHETER:
Studiecirkel 5 kvällar/helg kurs med boken -En Speciell Hästbok- bl a som kursunderlag.

 

Helgkurs fr kväll-sönd em.


Grundkurs för hästägare, skötare och ryttare

Jag kan erbjuda Er olika kurser och föredrag efter önskemål.

Föredrag om:
Elektromagnetiska fält och microvågor i miljön och deras betydelse för vår hälsa.
Att tänka på i vår hemmiljö, teknisk utrustning och jordstrålning
Hästars hälsa, hantering och friskvård.
Chakrasystemet, energisystemets samband med organ, känslor och tankar.
ACIM: Du mår som du tänker, orsak och verkan i Dina relationer.

Kurser i :
Balansering av energier i människor och djur.
Balansering av miljö inomhus, teknisk utrustning-jordstrålning mm.
Hästhantering, friskvård och hovvård i allmänhet

Har Du frågor eller önskar ytterligare information kontakta då: morgan.paradis@tele2.se
mobil 070-6039 419